یه دنیا بوس برای پسرک پاییزی من

دیروزرفتیم آتلیه اما انگاری هلوی مامان

حوصله نداشت وکلی بیتابی کرداصلا دوست نداشت عکس بگیره ازمامان اصرارازسامیارانکار.نی نی شکلک

بالاخره با کلی تقلا موفق شدیم چندتایی عکس بندازی حالا خوب میشه یا بدنمیدونم اما امیدوارم لااقل چندتاییش عکسای خوبی ازآب دربیان.