نی نی شکلک                 

سامیارعزیزم

 مامانی

چندروزه بیخوابی بیقراری وگریه مهمون ماشده آخه چرا خداجون؟ سامیارم چرابهونه گیری میکنه ؟نگوهمه اینا میخوان به مابگن گل پسرم داره دوباره مرواریددرمیاره اونم نه یکی سه تا باهمتعجب میدونم خیلی داری سختی میکشی ولی چیکارمیشه کردمادر

بیا بغلم پسرم.

خیلی دوستت دارم ازباباامیدتم ممنونم خیلی بهم کمک میکنه اونم بازبون روزهنگران 

ایشالا خدا بهش سلامتی بده قلبخجالت