نیشخند                                           

                    

هلوی مامان :

5روزه دیگه وارد12 ماهگی میشی        تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری پنجم www.pichak.net کلیک کنید

قربونت بره مامانی خیلی بامزه حرکت میکنی عاشقتمبا خوشرویی باهمه دست میدیوازهمه بامزه تریادگرفتی میگی یاعلی اینقدرشیرین میگی که هرکی بهت میرسه میگه سامیاربگویاعلی نیشخند.خلاصه اینکه عاشق شیرین کاریاتیم گل پسرقلب

                شکلک های محدثه

      سامیارشوماخرمامان

   

                               

پسرکم درچهره ایی متفاوتنیشخند

                   شکلک های محدثه

چندروزیم هست که به خاطردرآوردن دندونات پاهات قرمزشدن خجالتخیلی غصه خوردیم با باباامیدت اینقدر پمادوکرم زدیم تا شکرخدا بهترشدیلبخند

درهمه حال خداروشکرمیکنم ولی همیشه تودلم میگم کاش زندگی هم یه کنترل داشت اونوقت کنترلشودستمون میگرفتیم جاهای خوبشو stop میکردیم وجاهای تلخشو میزدیم جلو برای یادآوری خاطرات خوبمونم که خجالت خوب بالاخره کنترله دیگه مثل tvافسوسسامیاری توهم مامان خیال بافی داری ها مگه نه؟متفکر

                          

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید