نی نی شکلک

سامیارم :

تولدیکسالگیتم تموم شداما بدون عشق بی اندازه من به تو پایانی نداره واول ازهمه سلامتی وبعدشم خوشبختی توروازخدا میخوام بغل          

نمیدونم تواین یکسال میزبان خوبی برات بودم یانه توکه مهمون خوب و عزیزی بودی مادر وصدالبته خواهی بود(انشالا)من منتهای تلاشمو کردم که برات مامان خوبی باشم ازپدرتم ممنونم که خیلی خیلی تواین یکسال به من کمک کردبابت همه چیزممنونم امیدمقلب