سلام به همه

من وسامیارم بعدرازیه تاخیراومدیم دوبارهامان ازفصل سرما آخه میدونین سرماخورده بودیم وحال خوبی نداشتیم

بازم سامیارم دندون درآورده

کنجکاویاشم حدواندازه نداره هرکاری منوپدرش انجام میدیم فوری تقلیدمیکنهشِـکـْلـَکْ هآے خـآنــــومے شِـکـْلـَکْ هآے خـآنــــومے

پسرکم ماشالا حسابی شیطون شده وحسابی هم مواظبت میخوادبهرحال دوران سخت سرماخوردگیمون تموم شد وخیلی بهمون سخت گذشت خداروشکرهلوی مامان دوباره سرحال شده وآخرین روزای پاییزومیگذرونیم

مامانی عاشق نه گفتنته تابهت میگم مگه نه سامیارمیگی نه اونم به چه غلیظی

نمیذاری ازت عکس بندازیم ولی اشانتیون چندتا عکس داری

 

 

     آخ جون هیچکس این دوروبرانیست