تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com   

بعدازچندروزاسترس ونگرانی واکسن 18 ماهگی سامیاری روزدیم        

                                  

واینکه پسرکوچولوی مامان ایشالا بایدزمان مدرسه رفتنش واکسن بزنه خدایا شکرت   

والبته یه تشکرویژه از بابا امیدکه خیلی کمک حالم بود.

به افتخارش جیغ دست هورا                

                      تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

واینکه یه عروسی دعوت بودیمHippie Hippie واصلا فکرشونمیکردیم پسرکمون همکاری کنه

هم اینکه واکسن زده بود هم خیلی شلوغ بودوسروصدا

حتماهم بایدمیرفتیم اماگل پسرم مامان وباباشودرک کردوخلاص به سه تاییمون خوش گذشت.

درآخراعتراف میکنم شایددرطول روزخسته ویاحتی ازدست پسرکم عصبانی بشمااما واقعا مونسمه وتنهاییاموپرمیکنه وازین بابت خداروشاکرم وسلامتیشوازخدامیخوام

          تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید