گل سامیارم اگه دیربه دیرمیام وبتوآپ میکنم بخاطراینه که اصلا برام وقتی نمیمونه مادرهمش بایددنبالت باشم وحواسم شیش دونگ به تو

پسرم شیرین زبونی میکنه مثلا

اسم :سام  قاشق : داشگ دزدگیر : دزیر  گوجه : دوجه ممه: ممی  یخ:زخ

 ژله : زله دلستر: دستر والبته خیلی لغات دیگه که پسرمامان درست تلفظ میکنه

اینروزا هرچی دم دستت باشه بخصوص قابلمه زیرپات میذاری و دستتو به جاهای بلندترمیرسونی

عاشق آب بازی هستی وقتی به آب میرسی دیگه دل نمیکنی

نمیذاری ازت عکس بگیریم وکلی ناراحتی میکنی

بعضی وقتام باامیدجان سه تایی تی وی تماشا میکنیم اون وقته که من اینقده خوشحالم که تونشستی وچیزی توجهتوجلب کرده که موضوع سریال یا فیلم ازدستم میره                             

درآخرمثل همیشه ازخدامیخوام پسرمن وهمه بچه ها همیشه سالم باشن