خدای مهربون:

امروز14 اسفند پسرم 150روزه شده بخاطرلطفی که شامل حال ماکردی ویکی ازفرشته هاتو به ما بخشیدی ازت ممنونیم.

خدایا امیدوارم سامیارم درپناه تو بنده خوبی باشه وهمیشه سلامتی وسعادت یارش باشه .