بازم یه روز آفتابی دیگه

                                   

ولی فرقش باروزای دیگه اینه که بعدازچندروزتعطیلی بابا امیدامروزکنارمون نیست روزای کاری دوباره شروع شدومن وپسرکوچولوم دوباره باهم تنهاشدیم .

امید جان ایشالا روزای خوبی رو بگذرونی وموفق باشی.