چهارشنبه سوری باسامیارخان

spring

 

سرخی تو از من ، زردی من از تو

بیا در غروب آخرین
سه شنبه سال برای گردگیری افکارمان

آتشی
بیافروزیم کینه ها را بسوزانیم زردی خاطرات بد را به آتش

و سرخی عشق را از آتش بگیریم آتش نفرت را در وجودمان
خاموش کنیم

 

شکلکهای جالب و متنوع آروین

شکلکهای جالب و متنوع آروین

/ 0 نظر / 13 بازدید