نشستن سامیارم

هوراهورا

بازم یکی یدونه  مامان  مامانشو ذوق زده کرد چندوقتی بود که حدودچندثانیه میشست ولی حالا ازدیروز خودش میشینه وکلی مامان وباباشو ذوق زده میکنهنیشخند

         خداجون به خاطر همه چی ازت ممنونم.خجالت

                                   

/ 3 نظر / 10 بازدید
خاله مرجان

ای جانم فدای سامیار بشم من ایشالله موفقیتهای بیشتر در زندگیش

خانمی

مبارک باشه نشستن آقا سامیار.........منم اینقدر دوس دارم یکتا بشینه