یادداشتهایی برای پسرکم

پسرکم:

منو بابا امیدت هردومتولداردیبهشت هستیم تازه هردومون 26 اردیبهشت دنیا اومدیم

ولی بابا سال 58 مامان 59   cow animation

 Animated Weddings

ما 28تیرماه سال 85 ازدواج کردیم وبهم قول دادیم همیشه کنارهم باشیم.                            

منو بابا امید تنها بودیم تااینکه احساس کردیم جای یه فرشته کوچولوتوزندگیمون خالیه ازخداخواستیم وخدا دعاهامونو مستجاب کرد وتو پابه زندگی ماگذاشتی.

                                              

      

/ 0 نظر / 8 بازدید