دلنوشته

مادر یعنی به
تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری
!

مادر یعنی به
تعداد همه روزهای آینده تو ،دلواپسی
!

مادر یعنی به
تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو، بیداری
!

مادر یعنی بهانه
بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد
!

مادر یعنی بهانه
در آغوش کشیدن زنی که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود
!

                                     مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن

        

/ 0 نظر / 10 بازدید