تولدآیلین جون دخترخاله سامیار

امروز22 آذر سال 90 تولد هشت سالگی آیلین جون بود.

منو سامیارم شیک و پیک کردیم رفتیم خونه مامانی.

سامیاروآیلین عکس گرفتن  وکیک خوردیم وکلی بهمون خوش گذشت . هورا   تشویق

  

                               

           

/ 0 نظر / 5 بازدید