سامیاروبابانوئل

 عکسایه کریسمس آروینشکلکهای جالب آروین

پسرکوچولوی مامانی:

امسال  کریسمس خانوم همسایمون یه بابانوئل که توشکمش پرازشکلات بود به تو دادن بعدش به منو بابا امیدگفتن سامیارو بیارین تا درخت و بابانوئل ماروببینه. ماهم توروبردیم توباچشمای قشنگت محو چراغایی که خاموشوروشن میشدشده بودی .خیال باطل

                         شکلکهای جالب آروین

خلاصه چندتایی هم عکس گرفتیمو اومدیم خونه وتوهم حسابی آقا بودی.چشمک

                        

                                           شکلکهای جالب آروین                       

 

                                                 

/ 0 نظر / 5 بازدید