واکسن 2ماهگی سامیارما

بعدازعاشوراتاسوعا 17 آذر نوبت واکسن دو ماهگیت بود .

منو بابا خیلی نگرانت بودیم صبح چندقطره استامینوفن بهت دادیم تاتوکمتردرداحساس کنی توی راه خیلی ناراحت بودیم

من که طاقت نداشتم صدای گریتو بشنوم بابا پیشت بودتا توواکسنتو بزنی بعدمن بهت شیردادم وتو توبغلم خوابیدی.قلب  قلب

/ 0 نظر / 7 بازدید