دنیای مامان

عسلم:

همونطوری که قرارگذاشته بودیم دیروزرفتیم دکتر.

آقای دکترگفت پسرم میتونه کمی فرنی سرلاک برنج بخوره درضمن بیتابیای پسرم مربوط به دندوناشه لثه هاش متورمه اما هنوزخبری ازدندون نیست.

قربونت برم مامان طاقت نداره سختی کشیدنتوببینه.

ایشالا مرواریدای خوشگلت سربزنه  زودتروزیادسختی نکشی.

                 شکلکهای جالب آروینشکلکهای جالب آروین

/ 0 نظر / 4 بازدید