مرواریدسامیارم

         

                        

اناردونه دونه پسری دارم یه دونه قشگ ومهربونه چندوقتیه که بچم گرفتاردندونه

توی دهان بچم یه گل زده جوونه گل نگومرواریده مثل یاس سپیده.

خیلی ذوق زده شدیمbig-animated Smileyمنوبابا امیدت جوجوی مامان.

 

خداجون ازت ممنونم بعدازچندوقت انتظاریه دندونه کوچولوی تیز تودهان سامیارم جوونه زد

مهربونم ایشالا به سلامتی تک تک دندونات دربیان ومامان برات غذاهای خوشمزه بپزه وتونوش جونت کنی پسرم.

    

 

         

                                                                                

                                                  

               

                       cupcakes

/ 1 نظر / 11 بازدید