زمان راه رفتن کودک

niniweblog.com                             niniweblog.com

زمان راه رفتن کودک، غالبا به ژنتیک او وابسته است. خیلی زود یا خیلی دیر راه‌رفتن کودک، کاملا با ژنتیک خانواده او رابطه دارد. پس بدانید که کودکتان حول و حوش زمانی راه رفتن را آغاز می‌کند که شما یا همسرتان راه رفتن را آغاز کرده‌اید.زمان راه افتادن کودک با سایز او هم مرتبط است. کودکانی که از پاهای کوتاه برخوردارند، معمولا راه رفتن را زودتر از کودکانی که پاهای بلندی دارند، آغاز می‌کنند(به خاطر مسئله حفظ تعادل). کودکان لاغر هم زودتر از کودکان چاق و تپل راه می‌افتند.Emoticon

فشار به کودک برای اینکه راه برود، عقیده جالبی نیست اما فراهم کردن فرصتی برای اینکه کودک بتواند راه رفتن را یاد بگیرد، کاملا ضروری است. اگر کودک را مجبور کنید تا هر روز تمرین کند، نه تنها به او کمکی نخواهید کرد بلکه تنها باعث تمرد او در این رابطه می‌شوید و زمان راه افتادن او را به تاخیر می‌اندازید. از سوی دیگر، اگر کودک را تمام روز محبوس نگه دارید یا در محیطی محصور قرار دهید، او هرگز این فرصت را پیدا نخواهد کرد که به تمرین این مهارت‌ها بپردازد.

                                              niniweblog.com

/ 0 نظر / 30 بازدید