تولدسام مامان

                          

تولدت مبارک پسرکوچولوی منماچهورا

                           love heart 14                             

خدا جونم ممنونتم بخاطرهدیه باارزشم پسرعزیزترازجونم که بهم دادی امیدوارم تنش سالم لبش خندون ودلش همیشه شادباشه الهی آمین.

                                                                      

قول میدم زودزودبیام عکساتوبذارم نازمامان.

             

/ 1 نظر / 14 بازدید